INNOGUARD HAciR 5

Innoguard HAciR är ett dragskåp designat för att möta kraven i laboratorietillämpningar med hög värme och hög syrabelastning.
Dragskåpet är utformad för att uppfylla kraven i SS-EN 14175-7. Fullständig uppfyllelse enligt EN14175 erbjuds som tillval.

Material med hög precision väljs på utsatta ytor för att vara inerta i en tuff och krävande miljö. Massiva keramiska delar gör utsatta ytor inerta mot hög värmebelastning orsakad av värmare eller ugnar.

  • Lämplig för öppna, termiska processer för nedbrytning av kemikalier med aggressiva medier
  • Konstruktionen av dragskåpet och materialen i det inre arbetsområdet bestämmer vilka aggressiva media som dragskåpet kan användas för.
  • Extraktion av ångor och aerosoler från det inre arbetsområdet för att förhindra att farliga mängder av föroreningar flyr ut i laboratoriet.
  • För att förhindra bildandet av farliga och potentiellt explosiva atmosfärer i det interna arbetsområdet.
  • Skydd mot stänk av farliga ämnen i det interna arbetsområdet.
  • Skydd mot flygande partiklar, kroppar eller delar från det inre arbetsområdet
  • För arbete med höga termiska belastningar i samband med syror i det inre arbetsområdet (värmekällor på 4 kW per meter öppen bredd i dragskåpet)

Vänligen kontakta oss för mer information och pris på ditt nästa dragskåp!

Kategori: