Innoguard HAciR

Innoguard HAciR er en avtrekksskap designet for å oppfylle kravene i laboratorie applikasjoner med høy varme og høy syrebelastning.
Avtrekkshetten er designet for å oppfylle kravene i SS-EN 14175-7. Full overensstemmelse med EN14175 tilbys som et alternativ.

Materialer med høy presisjon velges på utsatte overflater for å være inerte i et tøft og krevende miljø. Solide keramiske deler gjør utsatte overflater inerte for høy varmebelastning forårsaket av ovner eller ovner.

  • Egnet for åpne, termiske prosesser for nedbrytning av kjemikalier med aggressive medier
  • Utformingen av avtrekksskapet og materialene i det indre arbeidsområdet avgjør hvilke aggressive medier avtrekkskapet kan brukes til.
  • Utvinning av damper og aerosoler fra det indre arbeidsområdet for å forhindre at farlige mengder forurensninger slipper ut i laboratoriet.
  • For å forhindre dannelse av farlige og potensielt eksplosive atmosfærer i det indre arbeidsområdet.
  • Beskyttelse mot sprut av farlige stoffer i det indre arbeidsområdet.
  • Beskyttelse mot flygende partikler, kropper eller deler fra det indre arbeidsområdet
  • For arbeid med høye termiske belastninger i forbindelse med syrer i det indre arbeidsområdet (varmekilder på 4 kW per meter åpen bredde i avtrekkshetten)

Kontakt oss for mer informasjon og prisen på ditt neste avtrekksskap!

Kategori: