InnoGUARD HAciR

Innoguard HAciR er en stinkskabe designet til at imødekomme kravene i laboratorieopgaver med høj varme og høj syrebelastning.
Stinkskaben er designet til at imødekomme kravene i SS-EN 14175-7. Fuld overensstemmelse med EN14175 tilbydes som en mulighed.

Materialer med høj præcision vælges på udsatte overflader for at være inerte i et hårdt og krævende miljø. Solide keramiske dele gør udsatte overflader inerte over for høj varmebelastning forårsaget af varmeovne eller ovne.

  • Velegnet til åbne, termiske processer til nedbrydning af kemikalier med aggressive medier
  • Udformningen af ​​stinkskabet og materialerne i det indre arbejdsområde bestemmer, hvilke aggressive medier stinkskabet kan bruges til.
  • Ekstraktion af dampe og aerosoler fra det indre arbejdsområde for at forhindre farlige mængder af forurenende stoffer i laboratoriet.
  • For at forhindre dannelse af farlige og potentielt eksplosive atmosfærer i det indre arbejdsområde.
  • Beskyttelse mod stænk af farlige stoffer i det indre arbejdsområde.
  • Beskyttelse mod flyvende partikler, kroppe eller dele fra det indre arbejdsområde
  • Til arbejde med høje termiske belastninger i forbindelse med syrer i det indre arbejdsområde (varmekilder på 4 kW pr. meter åben bredde i stinkskabet)

Kontakt os for mere information og prisen på dit næste stinkskabe!

Kategori: