Mikrobiologiska Säkerhetsbänkar

Primära syftet med en MSC (Microbiological Safety Cabinet), BSC (Biological Safety Cabinet) eller LAF-bänk som säkerhetsbänkarna kallas, är att fungera som ett medel för att skydda laboratoriearbetaren och omgivningen från patogener. All luft som blåses ut är HEPA-filtrerad när den lämnar biosäkerhetsskåpet då skadliga mikroorganismer blivit avlägsnade.

Säkerhetsbänkar används dagligen i timmar, där förutom skyddet för användare och provmaterial, blir arbetets mänskliga designfaktorer (ergonomi) allt viktigare. Detta inkluderar minskning av ljudnivån (för en bekvämare arbetsmiljö), ett höjdjusterbart stativ eller stol (för optimerad sittposition), panoramasidofönster (mer ljus i skåpet), vinklad frontlucka (ger bättre sittställning) och även ljuskällor (bättre syn på skåp) för att förbättra arbetsförhållandena.

LAF-bänkar är indelade i olika kategorier beroende på det arbete som utförts i dem, det är viktigt att säkerhetsskåpet uppfyller kraven som ställs i ditt laboratorium gällande säkerheten för användaren, produkten och miljön.

Det finns tre olika klasser av LAF-bänkar: klass I, klass II och klass III.

En klass I Säkerhetsbänk skyddar användaren och omgivningen och används bland annat för pulvermedicinhantering och organiska lösningsmedel.
En klass II BSC Säkerhetsskåp skyddar både användare, miljö och produkt, och används till exempel för mikrobiologiskt arbete, medicin och cellarbete.
En klass III LAF-bänk ger samma skydd som en klass II men är utformad för att fungera med infektiösa mikroorganismer som används i biosäkerhet riskgrupp 4 (t ex ebola), och erbjuder maximalt skydd för miljön, produkten och användaren. Även kallat för isolator.

En Sterilbänk är en säkerhetsbänk med laminärflöde (=LAF) där kvaliteten på luften är HEPA-filterad (H14-filter) och produkten skyddas optimalt. Den här typen används t ex vid hantering av sterila föremål samt inom elektronikindustrin.

Visar alla 5 resultat