Scanlaf Mars

Mars biosäkerhetsskåp klass II A2 är en dubbel-filterbänk som ger skydd för användare, produkt och omgivning. Luften sugs från arbetsöppningen in under skåpets arbetsyta och strömmar sedan upp på baksidan av arbetsområdet, där 70% av luften återcirkuleras genom huvudfiltret och resterande 30% släpps ut i rummet eller ventilationssystemet. Frånluften filtreras genom ett HEPA-filter.

LAF-bänkens recirkulation ger användaren skydd på grund av inflöde, produktskyddet garanteras på grund av “down flow” och skydd för omgivningen garanteras på grund av den filtrerade frånluften.

Vilka arbeten lämpliga?
Mars säkerhetsskåp är det perfekta valet för alla typer av arbete som kräver användar-, produkt- och omgivningsskydd, som till exempel arbeten med vävnadskultur, viruspartiklar, mikrobiologiska prover, viralt arbete, icke-patogena manipulationer, IVF, forskning och provtagningsförfaranden etc.

Storlekar?
Mars kan köpas i olika storlekar från 900 mm till 1800 mm, dessa är certifierade av TÜV enligt EN12469 som föreskrivs av Arbetsmiljöverkets Allmänna Föreskrifter.