Säkerhetsbänk Klass 1 – Scanlaf Jupiter

Jupiter biosäkerhetsbänk klass I erbjuder användar- och omgivningsskydd där luften sugs från laboratorieutrymmet in i arbetsöppningen och sedan ut till rum eller ventilationssystem. Frånluften filtreras genom ett HEPA-filter.

Säkerhetsbänken Jupiter är lämplig för arbeten med utvinning av stora mängder organiska föreningar, luftburna partiklar, pulvermaterial och salter.

Jupiter klass I är en serie säkerhetsbänk med vertikalt flöde som innehåller den senaste tekniken och energibesparande konstruktioner. Jupiter-serien finn i olika modeller och alternativ vilket ger optimal prestanda och skydd för både användaren och miljön.

Klass I eller Klass II?

Skåpet är inte lämpligt för hantering av forskningsmaterial som är sårbara för luftburna föroreningar, eftersom inflödet av ofiltrerad luft från laboratoriet kan medföra kontamination inne i skåpet. I dessa fall är säkerhetsskåp klass II att föredra!

Hur fungerar det?

Luften kommer in i skåpet via den främre öppningen som passerar genom en inbyggd frånluftsfläkt, HEPA- och/eller kolfilter, vilket ger person- och miljöskydd. Luften kommer sedan ut ur skåpet på arbetsytans baksida. Bortforsling av luftburna partiklar som genereras i skåpet regleras därför med hjälp av det inre luftflödet genom den främre öppningen och genom filtrering/absorption av den utblåsta luften. Till skillnad från konventionella dragskåp skyddar HEPA-filtret i skåpet miljön genom att filtrera luften innan det blåses ut.

Storlekar finns i fyra olika arbetsbredder: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm och 1800 mm.