Förvaring

INNOGUARD är återförsäljare, av det standardiserade modulära transport- och lagringssystemet ISO 3394 för laboratorier. Det är ett komplett logistiksystem av hög kvalitet som kan användas på alla sjukhusavdelningar. Systemet är 100% modul, utrymmesbesparande, ergonomiskt, hygieniskt och mycket kostnadsvänligt. Det kompletterar också våra RFID-lösningar i-ROOM och i-CAB, så att du kan få information i realtid från alla avdelningar på sjukhuset. Detta gör att du kan organisera sjukhusets intralogistik på det mest effektiva sättet, vilket resulterar i både produktivitetsökning och kostnadsminskning.

Personal på respektive avdelning kan välja mellan ett brett utbud av förvaringslösningar, vilket gör att de kan förbättra och optimera sin interna organisation och avdelning. Systemet förenklar de logistiska rutinerna och minskar avsevärt den tid som anställda spenderar på logistik. Det betyder att de nu kan spendera mer tid på sin primära uppgift: att ta hand om patienter.

Vi på Innoguard hjälper dig att hitta den perfekta logistiska lösningen för ditt sjukhus eller företag. Först kommer vi alltid att utvärdera den aktuella logistiska organisationen och rutinerna. När förbättringspunkterna har definierats väljer vi de mest lämpliga produkterna för att komma till den bästa lösningen. Under hela denna process kommer våra anställda att hålla nära kontakt med kunden. Det är viktigt för oss att sjukhuset har godkänt våra förslag innan vi börjar med installationen och implementeringen av våra system.

Visar alla 7 resultat