Modulära Öppna Vagnar

Våra öppna MODUL-iT vagnar finns i olika dimensioner och kan fungera som multifunktionella vagnar eller som transportvagnar. Vagnarna är tillverkade av epoxybelagd stålrör och finns i 40 cm bred och 60 cm bred version.

MODUL-iT öppna vagnar är lätta, modulära och enkla att flytta. Vagnarna är lätt att konfigurera: olika tillbehör kan komplettera vagnen beroende på dess funktion. Alla produkter lagrade i vagnen är tydligt synliga och lättillgängliga. Som standard är vagnarna försedda med fyra svängbara hjul och 2 bromsar. Hjuldiametern beror på vagnens dimensioner.

Brickorna och korgarna passar in i modulstöden med säkerhetsstoppfunktion. Stödens höjd kan justeras var 68 mm utan verktyg. Multifunktionella vagnar har 1 eller 2 sektioner; transportvagnarna finns med 1, 2 eller 3 sektioner eller med 1 modulär sektion och 1 sektion med höjdjusterbara hyllplan var 68 mm.

Kategori: