Modulära Rack

MODUL-iT- Racksystem skiljer sig från andra rack genom sin höga flexibilitet och modularitet. De är enkla att installera, skapa ordning och är platsbesparande. Våra modulställ i MODUL-iT är perfekt kompatibla med vår RFID i-ROOM-teknik och är därför väl lämpade för att optimera lagerhanteringen i avdelningarna.

MODUL-iT-ställen finns i två versioner: epoxybelagt stål och rostfritt stål. Vårt sortiment inkluderar både 40 cm breda och 60 cm breda stativ. Modulerna sätts i justerbara skenor av plastmodul. Höjden på dessa skenor kan justeras var 68 mm utan användning av verktyg.
Alla modulskenor har ett säkerhetsstoppsystem, vilket förhindrar att modulerna faller på golvet när de dras ut. Förutom horisontella skenor har mattteo också diagonalt placerade modulstöd för stativets övre del. På så sätt är modulerna placerade i racken i en vinkel på cirka 30 grader för att förbättra synligheten och tillgängligheten för de lagrade produkterna och för att garantera ett automatiskt FIFO-system.

Antalet enheter per rack kan bestämmas efter val. Det räcker med att ansluta två rackramar med fyra anslutningsstavar för att skapa en extra enhet. Det finns också anslutningsuppsättningar för att skapa dubbla sektioner för att kombinera standardmodulära sektioner med bredare sektioner för stora hyllor. Höjden på dessa hyllor kan också justeras varje 68 mm.

Kategori: