VAV SYSTEM

InnoGUARD VAV System (Variable Air Volume) integrerar både den snabbaste och mest stabila kontrollen av luftvolymen i ett dragskåp. Med variabelt luftflöde har ni hela tiden den mängd luftflöde som behövs  vid önskad lucköppning, istället för att ha ett konstant maximalt luftflöde hela tiden. Högre luftflöden är inte bättre då för höga luftflöden skapar turbulens och faktiskt gör det mindre säkert att jobba!

Stora energibesparingar
Flera parametrar bidrar till stora energibesparingar:

  • Primärt styr systemet luftvolymen genom lucköppningen.
  • Sekundärt kontrollerar systemet luftvolymen av lufthastighetssensorn.
  • Systemet använder också närvarokontroll som en parameter för att veta när det finns möjlighet att minska luftflödet och spara ytterligare energi.