VAV-System Avtrekksskap

InnoGUARD VAV-systemet (Variable Air Volume) integrerer både den raskeste og mest stabile luftvolumkontrollen i et avtrekksskap. Med variabel luftmengde har du alltid mengden luftmengde som trengs ved ønsket døråpning, i stedet for å ha en konstant maksimal luftstrøm hele tiden. Høyere luftstrømmer er ikke bedre, for for høye luftstrømmer skaper turbulens og gjør det faktisk mindre trygt å jobbe!

Stor energibesparelse
Flere parametere bidrar til store energibesparelser:

  • Primært kontrollerer systemet luftvolumet gjennom døråpningen.
  • For det andre kontrollerer systemet luftvolumet til lufthastighetssensoren.
  • Systemet bruker også nærværskontroll som parameter for å vite når det er mulig å redusere luftstrømmen og spare ekstra energi.