3D-Visualisering Labb

Vi designar om befintliga laboratorier eller utformar nya moderna laboratorier i vårt toppmoderna 3D-designverktyg. Följande integrationsalternativ erbjuds:

  • Laboratorieinredning
  • Lufttryckskontroll för Rum eller Zon
  • Variabel luftvolymkontroll av processventilerade produkter
  • Processventilerade produkter, t.ex. dragskåp, ventilerad vask, dragbänkar, mikrobiologiska säkerhetsbänkar etc.
  • Kemisk förvaring
  • Vågfundament
  • Laboratorieutrustning, ex diskmaskin, kyl, frys etc.
Kategori: