Innoguard BAMM

Innoguard BAMM kontrollsystemet er tilpasset ventilerte arbetidsbord eller ventilerte vasker med normalt anbefalt avtrekksstrøm.

innoGUARD BAMM åpner spjeldet til tvungen stilling ved aktivering, etter innstilt tid stenges spjeldet til grunnluftposisjon. «Forced ventilation» og grunnluft ventilation justeres kontinuerlig via enheten. Ønsket tid for Forced Ventilation settes trinnløst mellom 1 og
60 minutter på displayet. Når den er aktivert til Forced Ventilation, viser displayet nedtellingen fra innstilt tid til null når spjeldet er lukket for grunnleggende luftventilation.

Noen verdsatte funksjoner er:

  • Grafisk opplyst display med tydelig visning av gjeldende lufthastighet, posisjon etc.
  • Styring av avtrekksventilen mellom to trinnløst regulerbare stillinger for henholdsvis grunnleggende luftstrøm og tvangsstrøm.
  • Visuell og hørbar / akustisk alarm når den spesifiserte lufthastigheten er under.
  • Manuell og enkel innstilling av modusene for grunnleggende luftstrøm og Forced Ventilation.
  • Kontinuerlig justerbar tid mellom 0 og 60 minutter for tvangsflyt, men tydelig visning av gjenværende tid for Forced Ventilation.
  • Måling av lufthastigheten i avtrekkskanalen via en kanalsensor.
  • Utgang for ekstern alarm.