Innoguard BAMM

Innoguard BAMM-styresystemet er tilpasset sugebord eller ventilerede vask med normalt anbefalede udsugningsstrømme.

innoGUARD BAMM åbner spjældet til tvungen position ved aktivering, efter den indstillede tid lukker spjældet til basisk luftposition. Forced ventilation og grundlufttilstand justeres kontinuerligt via enheden. Den ønskede tid til tvungen strømning indstilles trinløst mellem 1 og
60 minutter på displayet. Når aktiveret til tvungen position, viser displayet nedtællingen fra det indstillede tidspunkt til nul, når spjældet er lukket til grundlufttilstand.

Nogle værdsatte funktioner er:

  • Grafisk belyst display med tydelig visning af den aktuelle lufthastighed, position osv.
  • Styring af udblæsningsventilen mellem to trinløst justerbare positioner til henholdsvis basisk luftstrøm og tvungen strømning.
  • Visuel og hørbar / akustisk alarm, når den specificerede lufthastighed er under.
  • Manuel og enkel indstilling af grundluftstrømmen og tvangsstrømningstilstande.
  • Kontinuerligt justerbar tid mellem 0 og 60 minutter for tvungen strømning, men tydelig visning af den resterende tid til tvungen strømning.
  • Måling af lufthastigheden i udblæsningskanalen via en kanalsensor.
  • Output til ekstern alarm.